ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำไมต้องมีขนมไทย ?

การขึ้นบ้านใหม่ ก็เหมือนการเริ่มต้นสิ่งใหม่ อีกทั้งเป็นการประกาศให้ผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบใกล้เคียงทราบว่า มีผู้มาอาศัยใหม่ อันเป็นการสร้างความรู้จักกันและกัน ของคนในชุมชน ดูแลกันและกัน ผูกมิตรกับเพื่อนบ้านอีกด้วย

ของในงานขึ้นบ้านใหม่ ย่อมจะต้องมีความหมายมงคล ตามความเชื่อโบราณ ฉะนั้นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่มักมีขนมไทยมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าบ้าน ทั้งทองหยิบ ทองหยอด ทองเอก เสน่ห์จันทร์ จ่ามงกุฎ

ขนมมงคลทั้งหลายดังกล่าวมา ล้วนมีแต่ชื่อที่เป็นสิริมงคลตามคติความเชื่อโบราณ เพื่อการเริ่มต้น การเข้าอาศัยในเรือนใหม่ ด้วยดี สวยงาม ราบรื่น อยู่แล้วดี อยู่แล้วสุขสบาย รวมไปถึงการทำมาค้าขายร่ำรวย ค้าขายดีนั่นเอง จึงเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนปัจจุบันว่างานขึ้นบ้านใหม่ ก็ต้องมีขนมมงคลเพื่ออวยพรให้เจ้าบ้านมีสิริมงคลอยู่เสมอมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น